Dil Mektebi | Kod Değiştirme Yöntemi ile 48 Saatte İNGİLİZCE Öğrenin

Ana dili Türkçe olan bir kimsenin Türkçeye dışarıdan bakmasını sağlayacak bilgiler verilir. Türkçe teknik olarak anlatılır ve İngilizce öğrenme sürecini kolaylaştırılacak kısımları analiz edilerek farkındalık oluşturulur. Bu farkındalık, bir anlamda ‘Türkçenin İngilizceleştirilmesi’ olarak düşünebilir ve bir Türke tüm dünya dillerinin kapısını açacak anahtar da işte budur. Kod Değiştirme, İngilizce düşünmenin eğitimidir.

Modelleme yöntemiyle, öğrenciler gördükleri her kelimeyi doğru bir şekilde telaffuz edebilecek seviyeye getirilir ve İngilizce günlük hayatta en sık kullanılan kelimeler öğretilir. Bu sayede, doğru şekilde duydukları her kelimeyi de anlamaları mümkün olur. Her türlü İngilizce cümlenin kolayca kurulabilmesi için gerekli tüm teknik bilgi etkili bir yöntem, formül ve kurguyla kazandırılır. Ana dili İngilizce olan birinin refleksle yani düşünmeden yaptığı her şey düşündürülerek, hissettirilerek ve tüm mantıklar açıklanarak öğrencinin iki dili de aynı oranda tanıması sağlanır. Öğrenciler, İngilizce ve Türkçeyi karşılaştırılmalı olarak ele alarak iki dil arasındaki mantıksal köprüyü kurmayı başararak periyodun sonunda Türkçe akla gelebilecek her türlü cümlenin İngilizcesi ile ilgili net bir fikir sahibi olurlar. Aynı zamanda, bu süre içerisinde, tüm cümle yapılarını kullanma eğilimleri ve refleksleri gözlemlenerek, hayal ettikleri her şeyi en düzgün şekilde yazabilmeleri için gerekli alt yapı kazandırılır.

Not: KOD DEĞİŞTİRME Yöntemi’nde geçmişten gelen bilgilerin (kelimeler dışında) hiçbir önemi yoktur. Süreci, aynı altyapıya sahip kişilerden oluşan en uygun sınıfı yaratmak için tasarlanmıştır ve söz konusu 24 ders boyunca bilenler ile hiç bilmeyenler ortak bir düşünce şeklinde birleştirilirler ve 48 Saatte Kod Değiştirebilmek için gerekli bilgi ve beceri yani altyapı kazandırılır. Bu altyapı İNGİLİZCENİN neredeyse %50 ’sidir.